Info:

   

 

 

  O nas:

    Dane adresowe:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

ul. Okrzei 63

28 - 300 Jędrzejów

tel. (41) 386 14 01

fax. (41) 386 14 02

e-mail: sekretariat@zspgrot.edu.pl

 Info:

Ważne

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Instrukcja dotycz±ca wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego

 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Instrukcja dotycz±ca wypełnienia wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego

 

3. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników 2014/2015

 

Uwaga:

Pliki w formacie *.doc (MS Word)

 Info:

Oferta edukacyjna

ZSP nr 2

2014 / 2015

 

 

Szkoły i kierunki kształcenia w ZSP Nr 2

 

Warunki przyjęcia

 

Podanie o przyjęcie do szkoły - plik PDF

 

Podanie o przyjęcie do szkoły  - plik DOC

  Info:

Nowe pracownie w naszej szkole!!!

 WWW:

Przedmiotowe strony WWW

 

Pracownia sterowników PLC i robotyki

 Uwaga:

Uwaga!

Przypominamy nauczycielom, opiekunom organizacji szkolnych oraz młodzieży, o konieczno¶ci szybkiego dostarczania informacji na temat wydarzeń szkolnych, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej.