Październik 2021 - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Październik 2021

Wydarzenia
05.10.2021 r.
Dzień Turystyki w szkole.
Z okazji  Światowego Dnia Turystyki w naszej szkole odbyły się multimedialne lekcje. Organizatorkami były Pani Olga Cholewińska i Pani Ewa Nemś - opiekunowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody.  Celem dnia turystyki w szkole było podniesienie świadomości na temat roli turystyki  i ukazanie jak wpływa na społeczne, kulturowe i ekonomiczne wartości na całym świecie. Nauczyciele oraz uczennice z klasy 3 Th przedstawili ciekawe prezentacje na temat turystyki górskiej. Uczniowie na zakończenie lekcji rozwiązali quiz dotyczący ciekawych miejsc turystycznych w Europie. Przydatna okazała  się znajomość mapy. W obchodach dnia Turystyki brały udział klasa 3 ti  oraz 2 tms. 
 Ewa Nemś, Olga Cholewińska

14.10.2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. Dzień Edukacji Narodowej nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Standardem są organizowane w tym czasie szkolne spotkania, podczas których uczniowie mogą wyrazić podziękowanie swym nauczycielom i wychowawcom za codzienny trud wkładany w ich edukację, przekazywanie wiedzy, kształtowanie postaw i umiejętności. 
W naszej szkole również odbyła się taka akademia. W trakcie jej trwania padło wiele ciepłych życzeń ze strony młodzieży pod adresem grona pedagogicznego i pracowników oświaty. Nie brakło również żartobliwych skeczy o tematyce szkolnej czy utworów muzycznych prezentowanych przez szkolny zespół i chórek. Podsumowaniem akademii było wręczenie przez dyrektora szkoły P. Kowalskiego nagród dla nauczycieli, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżą. 
Nagrody Starosty: B.Ragan, A.Oleksiak, W.Bugajski
Nagrody Dyrektora:  B.Suchmiel, T.Wojtachnio, M.Olesiński, Ł.Komorowicz, M.Cichoń, J.Adamczyk, J.Pietrucha, A.Muchowska, R,Mider, A.Kowalska, R.Karp, A.Kamińska, I.Dudek, O.Cholewińska, M.Bugajska, R.Gola.
Nagroda Kuratora Świętokrzyskiego: P. Kowalski
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zyczymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

List Starosty Jędrzejowskiego P.Faryny skierowany do grona pedagogicznego i pracowników oświaty w związku z Dniem Edukacji Narodowej - link
Z.Marcinkowski
15.10.2021
Projekt "Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo"
W Zespole Szkół nr 2 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie doposażona została pracownia mechatroniczna służąca uczniom do nauki w zawodzie technik mechatronik. Do pracowni zakupione zostały dwa zaawansowane ramiona robota z oprogramowaniem i podajnikiem liniowym oraz cztery drukarki 3D wraz z różnymi kolorami filamentów. Zrealizowane zadania z pewnością przyczynią się do podniesienia kompetencji uczniów oraz ułatwią im wejście na rynek pracy. Było to mozliwe w ramach projektu „Szkoły w Jędrzejowie kształcą zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Podziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwój CKZiU
 
22.10.21
Olimpiada Wiedzy Technicznej - etap szkolny
Nasi uczniowie co rok biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. Próbują swych sił, weryfikują swą wiedzę i umiejętności. Nie inaczej było też w tym roku, chociaż trwajaca pandemia Covid-19 zmieniła trochę sposób przeprowadzenia "sprawdzianu". Olimpiadę zorganizował i przeprowadził mgr inż. Adam Piasecki. W skład Komisji weszli: przewodniczący: Z.Marcinkowski, członkowie T.Wojtachnio i A.Piasecki.
Przy tej okazji należy wspomnieć czym jest Olimpiada Wiedzy Technicznej. OWT jest to konkurs interdyscyplinarny, przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozgrywany w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.
Zawody szkolne (I stopnia) polegają na rozwiązaniu na platformie internetowej zestawu testów i zadań przygotowanych przez Komitet Główny OWT. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych. Zakwalifikowani uczestnicy z zawodów szkolnych biorą udział w zawodach II stopnia w okręgach w wybranej przez siebie grupie tematycznej:  mechaniczno-budowlanej lub elektryczno-elektronicznej. Zawody III stopnia (centralne) odbywają się w jednym miejscu i uczestniczą w nich najlepsi uczestnicy wyłonieni z zawodów okręgowych. Uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych) – po uzyskaniu określonej regulaminem liczby punktów zostają laureatami lub finalistami Olimpiady. Preferencje dla laureatów i finalistów Olimpiady w przyjęciu na studia (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów, regulują uchwały Senatów wyższych uczelni technicznych. Laureaci i finaliści Olimpiady – (uczniowie techników) są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wykaz zawodów, w których te uprawnienia obowiązują publikuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Terminy Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022:
Zawody I stopnia (szkolne) – 22.10.2021
Zawody II stopnia (okręgowe) – 4.01.2022
Zawody III stopnia (centralne) – 2.04.2022

Z.Marcinkowski
27.10.2021 r
Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
W naszej szkole odbyły się obchody XIII edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku pod hasłem pod hasłem "Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".
Młodzież naszej szkoły w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług fryzjerskich przyłączyła się do akcji i przeprowadziła działania pokazując soją kreatywność oraz nabywane kompetencje. Uczniowie prezentowali rozmaite posiłki, sposób  przygotowania i podania. Młodzież technikum usług fryzjerskich pokazała swoje umiejętności podczas kreowania najmodniejszych fryzur, modnych kolorów i upięć. Naszą szkołę odwiedzili również przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju. Odbyło się spotkanie informacyjne w klasach czwartych i trzecich po gimnazjum o tematyce związanej z wymaganiami przyjęć na akademie wojskowe, pracą w wojsku, możliwością odbycia szkoleń i  wyjazdów na misje.
Warto się przy tym pochwalić, że nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za udział i realizowane działania w ramach poprzedniej edycji OTK.
M.Pańczyk

30.10.2021 r
Pomagamy Igorowi
Igor ma 12 lat. Urodził się ze złożoną wadą serca. Ma serce jednokomorowe.Jest po kilku operacjach kardiochirurgicznych. Ma też wszczepiony rozrusznik serca. Oprócz tego cierpi na plastyczne zapalenie oskrzeli. Jest to mało znane schorzenie. Nie wiadomo skąd się bierze ani jak je leczyć. Póki co jest nieuleczalne. I właśnie ta choroba zabiera mu możliwość swobodnego oddychania. Przez to nie może normalnie chodzić do szkoły, ani tym bardziej ćwiczyć na zajęciach WF. Nie może również chodzić na basen. Nagle pojawiła się nadzieja. Możliwość wyjechania do USA na zabieg, który miejmy nadzieję, odmieni życie chłopca. NIestety potrzebne są na ten cel znaczne fundusze pieniężne.
Nasza szkoła włączyła się w tą szlachetną akcją pomocy dla Igora. Udało się zebrać 1655,60 zł. Darczyńcom dziękujemy serdecznie.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego