Wrzesień 2021 - ZS nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Wrzesień 2021

Wydarzenia
01.09.2021 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2021 / 2022
Dzisiaj w ZS nr 2 miała miejsce inauguracja nowego roku szkolnego 2021/22. Ze względu na niesprzyjającą aurę odbyła się ona w budynku naszej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie dyrektor szkoły mgr P.Kowalski powitał zgromadzonych na sali gimnastycznej uczniow klas pierwszych, ich rodziców oraz przedstawicieli grona pedagogicznego. Dyrektor życzył wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny przyniósł wiele sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, był spełnieniem marzeń dla młodzieży i nauczycieli. Odczytał także skierowany do społeczności szkolnej list Ministra Edukacji i Nauki P.Czarnka. Wicedyrektor mgr B.Suchmiel przypomniał zgromadzonym, że dzień 1 września to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego, ale również kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Zaznaczył, że uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości możliwe jest dzięki ofiarnej walce o wolność naszych przodków. 
Po tym wystąpieniu uczniom klas pierwszych przedstawieni zostali ich nowi wychowawcy: 1Tfż - I.Solecka, 1Tgs - M.Sosnowska, 1Tse - M.Bugajska, 1Tim - Z.Marcinkowski, 1c - E.Cichoń, 1k -B.Ragan. Nowi wychowawcy przekazali swym podopiecznym podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem szkoły, planem szkoły, planem lekcji.
Po zakończeniu uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, dyrekcja ZS nr 2 oraz przedstawiciele młodzieży zapalili "znicze pamięci" pod pomnikami i tablicami upamiętniającymi osoby i ważne wydarzenia związane z II wojną światową.
Z.Marcinkowski
14.09.2021 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego
We wtorek 14 września 2021 r. odbyły się wybory władz Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
 • Przewodniczący – Sandra Warot kl. III Th
 • Zastępca – Kamil Sroka kl. III Tm
 • Sekretarz – Dominik Laprus kl. III Tbs
Członkowie:
 • Magda Chrabąszcz kl. III Tfg
 • Wioletta Wieczorek kl. III Tfg
 • Jakub Chudzik kl. III tes
 • Damian Pak kl. III Tm
 • Natalia Kaczmarczyk kl. II też
Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 2 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy!
Klaudia Banach

20.09.2021 r.
Dzień Patrona
Dzisiaj społeczność ZS nr 2 w Jędrzejowie obchodziła dzień patrona szkoły - gen. Stefana Roweckiego "Grota". Główne uroczystości miały miejsce w Archiopactwie O.O.Cystersów w Jędrzejowie. Ze względu na obostrzenia covid-19 bezpośrednio w obchodach wzięli udział tylko uczniowie klas pierwszych. Młodzież klas starszych mogła je oglądać w szkole poprzez łącze internetowe. Uroczystości zaszczycili swą obecnością m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego M.Bogusławski, starosta powiatu jędrzejowskiego P.Faryna, wicestarosta powiatu jędrzejowskiego M.Barańska, burmistrz miasta Jędrzejowa - M.Piszczek, członek zarządu powiatu jędrzejowskiego - R.Kawiorska, przedstawiciele służb mundurowych, związków zawodowych, dyrektorzy szkół i poczty sztandarowe. Obchody rozpoczęła msza św., której przewodził proboszcz parafii i kustosz sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka o. Jakub Zawadzki  w asyście o. Wiesława Kundery. Następnie głos zabrał dyrektor P.Kowalski, który powitał zgromadzonych w kościele uczestników obchodów i zaprosił na przygotowany montaż słowno-muzyczny o patronie szkoły gen. S.Roweckim "Grocie". Młodzież naszej szkoły przybliżyła wszystkim sylwetkę patrona inscenizując jego przesłuchanie przez Niemców po aresztowaniu w Warszawie. Całość obchodów uświetniły wiersze oraz pieśni z okresu II wojny światowej. Punktem kulminacyjnym spotkania w klasztorze było ślubowanie uczniów klas pierwszych. Rotę przysięgi na sztandar szkoły złożyła młodzież klasy 1Tfż, 1Tgs1Tse, 1Tim, 1c i 1k. Po zakończeniu uroczystości w Archiopactwie O.O.Cystersów w Jędrzejowie zaproszeni goście udali się do ZS nr 2 w Jedrzejowie. Złożono wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą gen. S.Roweckiemu "Grotowi" a także pomnikiem mjr S.Gądzio -"Kosa" i Dębem Katyńskim.
Z.Marcinkowski
27.09.2021 r.
Dzień Języków Europejskich
Dzień Języków Europejskich -  wspaniała uczta intelektualna dla uczniów klas pierwszych. Na ten dzień nauczyciele języków obcych przygotowali mnóstwo atrakcji: konkursy wiedzy o krajach unii europejskiej, quizy, skróty sms-owe.  Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Paweł Kowalski który przywitał wszystkich zgromadzonych oraz życzył wspaniałej zabawy.
W pierwszej turze najlepsza z wiedzy o krajach unii europejskiej okazała się klasa 1tim, drugie miejsce zajęła klasa 1k, a trzecie 1c. W drugiej turze najlepsi byli uczniowie klasy 1tgs, zaraz za nimi byli uczniowie 1tse a trzecie miejsce przypadło klasie 1tfż. Wszystkim klasom dziękujemy za wspaniały doping, a uczestnikom za grę fair play!


28.09.2021 r.
Salon Maturzystów Perspektywy 2022 on-line
Dzisiaj uczniowie klas czwartych technikum uczestniczyli w Kampanii Salonu Maturzystów Perspektywy, organizowanej od 15 lat we wrześniu, tym razem również online. Cel ten sam od lat: pomoc maturzystom w przygotowaniu do matury i rekrutacji na studiaTegoroczny program obejmował następujące zagadnienia:
 • Matura 2022 – wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
 • Kierunkowskaz kariery – prezentacje uczelni i kierunków
 • Ranking uczelni i najpopularniejszych kierunków – prezentacja podpowiedzi, jakie przynoszą zgromadzone informacje
 • Strategia maturalna to podstawa – webinary z doradcami kariery
 • Expo - Wirtualne stoiska wystawców
Nasi uczniowie uczestniczyli w Łódzkim i Świętokrzyskim Salonie Maturzystów. Zarejestrowane osoby otrzymają „Informator dla Maturzystów 2022” w formie interaktywnego e-booka.
M.Pańczyk
27.09.2021 r.
Spotkanie z doradcą zawodowym PUP w Jędrzejowie
W dniu dzisiejszym gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie, doradcę zawodowego - panią Monikę Tasak. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas czwartych technikum. Celem spotkania było:
- promowanie aktywnej postawy na rynku pracy;
- przedstawienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie w zakresie udzielanych form wsparcia oraz realizowanych projektów w zakresie pomocy świadczonej na rzecz osób młodych.
M.Pańczyk
29.09.2021 r.
Narodowe Dyktando
29 września 2021r.  odbył się etap szkolny IX Dyktanda Niepodległościowego ,,Po polsku o historii”. Rywalizacja w tradycyjnym dyktandzie to okazja do przybliżenia najważniejszych postaci i wydarzeń ze współczesnej historii Polski oraz znajomości języka ojczystego. Jest to też aktywna forma wspólnych obchodów Święta Niepodległości. Tegoroczne dyktando przywołało pamięć powstań śląskich – ważnego fragmentu naszej historii. W dyktandzie wzięli udział uczniowie klasy: 3tg, 3Tm, 3tm, 2tms. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i życzymy zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego. Etap wojewódzki odbędzie się 26 października 2021r.
 Beata Ragan
29.09.2021 r.
Rajd "Grocika"
29.09 2021 z inicjatywy opiekunów Samorządu Uczniowskiego, Klaudii Banach i Marty Chabuz, został zorganizowany rajd ,,Grocika". W rajdzie uczestniczyli uczniowie sześciu klas drugich. Trasa rajdu pieszego  przebiegała od Podkarczówki do Jaskini Raj, czerwonym szlakiem turystycznym. Pod Jaskinią Raj  czekał autokar, który przewiózł uczniów w okolice Zamku w Chęcinach. Tam czekało na nas ognisko, pieczenie kiełbasek  i zabawy sportowe. Uczniowie mieli okazję nie tylko poznać walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego ale również zintegrować się z  rówieśnikami. Zabawa była wspaniała. Mamy nadzieję na powtórkę za rok! 
Marta Chabuz, Klaudia Banach
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego