Podręczniki ogólne - ZSP nr 2 w Jędrzejowie

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podręczniki ogólne

Podręczniki

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących
Technikum - 2018/2019

 Matematyka

Zakres rozszerzony / technik: budownictwa, machatronik, elektryk, pojazdów samochodowych, informatyk oraz klasa III tg/ 

Klasa I   
Matematyka1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. wyd. Nowa Era
autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek;
numer ewidencyjny w  wykazie MEN 360/1/2011/2015

Klasa II (od grudnia 2018 r.)
„Matematyka 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. wyd. Nowa Era
autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha;
Nr  ewidencyjny w wykazie MEN 360/2/2013/2015
 
Klasa III (od grudnia 2018 r.)
"Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres rozszerzony",.        
Autorzy: Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Nr Dopuszczenia MEN 360/3/2014.
 
Klasa IV – kontynuacja
"Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. - zakres rozszerzony",.
"Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Teraz matura 2018 "– matematyka – poziom podstawowy.
 Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
 Wydawnictwo Nowa Era.

Zakres podstawowy / technikum hotelarskie, gastronomiczne, fryzjerskie/ 
Klasa I
MATeMAtyka 1 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr  ewidencyjny w wykazie MEN 378/1/2011/2015
 
Klasa II
MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.   
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr  ewidencyjny w wykazie MEN  378/2/2013/2015
 
Klasa III
MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.   
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Nr  ewidencyjny w wykazie MEN  378/3/2014/2016

Klasa IV -kontynuacja podręczników
"Matematyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.   
oraz
Zbiór zadań i zestawów maturalnych. Teraz matura 2018– matematyka – poziom podstawowy.
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska
 Wydawnictwo Nowa Era.

Ponadto, uczeń każdej klasy technikum  na lekcjach matematyki powinien posiadać:
  • Tablice z wzorami matematycznymi /żółte – dostępne na stronie CKE, OKE Łódź lub stronie szkoły/    
  • Kalkulator prosty 
Język polski
Klasa I
„Ponad słowami” wyd. Nowa Era
Autorzy: M. Chmiel, E. Kostrzewa ( cz. 1 ), A. Równy, M. Chmiel ( cz. 2 )
 
Klasa  II – IV
„Przeszłość to dziś”. Literatura, język, kultura. Wyd. Stentor
Autorzy: K. Mrowcewicz, A. Nawarecki, D. Siwicka, E. Paczoska, J. Kopciński
Biologia
Klasa I
„ Biologia na czasie”- zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Nowa Era, nr ewid. MEN450/2012
Autorzy: E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski
Karty pracy ucznia – dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era,
Autor: Jacek Pawłowski
 
Klasa II
„ Biologia na czasie 1”- zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. wyd. Nowa Era,
Autorzy: R. Kozik, M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Matuszewska, Pyłka- Gutowska, W. Zamachowski
Maturalne karty pracy 1– dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era,
Autorzy: A. Nowakowska, E. Komosa, I. Płusa
 
Klasa III
„ Biologia na czasie 2”- zakres rozszerzony. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. wyd. Nowa Era,
Autorzy: F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko- Worłowska, W. Zamachowski
Maturalne karty pracy 1– dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era,
Autorzy: A. Nowakowska, E. Komosa, I. Płusa
Maturalne karty pracy 2– dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Wyd. Nowa Era,
Autorzy: P. Kąkol, A. Nowakowska, J. Pawłowski, U. Poziomek
ATLAS ANATOMICZNY „ Tajemnice ciała”  - atlas anatomiczny z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki.
Wyd. Nowa Era, dr Robert Stawarz

Klasa IV - kontynuacja
Geografia
Klasa I
„Czas na geografię”- zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. PWN, Autorzy: B. Lenartowicz, M. Wójcik
 
Klasa II
„ Geografia fizyczna świata” cz.1- zakres rozszerzony. wyd. PWN,Autorzy: P. Czubla, E.Papińska

Klasa III
„ Geografia fizyczna świata” cz.2- zakres rozszerzony. wyd. PWN,

Klasa IV - kontynuacja
Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej – E. Wilczyńska, wyd. PWN
       „Czas na geografię”– zakres podstawowy
       Zakres rozszerzony
Fizyka
Klasa I
„Świat fizyki” – zakres podstawowy, Wyd. ZAMKOR,  Autorzy: M. Fiałkowska

Klasa II
„Z fizyką w przyszłość” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony. Wyd. ZAMKOR ,  Autorzy: M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach  

Klasa III – kontynuacja

Klasa IV – kontynuacja

Chemia
Klasa I
„To jest chemia” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, Wyd. Nowa Era,  Autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, Nr. Dopuszczenia MEN 438/2012
 
Klasa II
„To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna”; podręcznik dla LO i technikum - zakres rozszerzony, Wyd. Nowa Era,  Autorzy: M. Litwin, Szarota Styka Wlazło, J. Szymańska, Nr. Dopuszczenia MEN 528/1/2012        

Klasa III – „To jest chemia 2 – chemia ogólna i nieorganiczna”

Klasa IV – kontynuacja 
Język niemiecki
Klasa I
Infos 1 (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Autorzy: Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Wydawnictwo Pearson

Klasa II
Infos 2 (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Autorzy: Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Wydawnictwo Pearson
 
Klasa III
Infos 2 (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Autorzy: Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Wydawnictwo Pearson
        
Klasa IV
Infos 2B lub Infos 3A (zgodnie z informacjami otrzymanymi od nauczycieli) (Podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Autorzy: Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, 
Wydawnictwo Pearson
Język angielski
Klasa I
w trakcie wyboru
 
Klasa II
"Matura prime time", PRE-INTERMEDIATE, 
V.Evans, J.Dooley, 
wyd. Express Publishing
        Język angielski zawodowy
1) technik usług fryzjerskich - "Beauty salon" J.Dodey, V.Evans
2) technik żyw. i usług gastr. - "Cooking" J.Dodey, V.Evans
3) technik informatyk - "Information technology" J.Dodey,V.Evans
4) technik elektryk - "Electrician" J.Dodey, V.Evans
5) technik mechatronik - "Electronics"
6) Technik rolnik - "Agriculture" N.O'Sulivan, J.Libbin
wydawnictwo: Express Publishing
Historia
Klasa I
"Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy", S.Roszak, J.Kłaczkow, wyd. REA
        
 Informatyka

Klasa I
„Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Zakres podstawowy”, Autorzy: Edward Krawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga, Nr dopuszczenia: 414/2012, Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa II
„Informatyka nie tylko dla uczniów. Podręcznik. Tom I. Zakres rozszerzony”, Autorzy: Zbigniew Talaga, Nr dopuszczenia: 395/1/2011, Wydawnictwo: Wydawnictwo Szkolne PWN

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
2018/2019
Język polski
„Zrozumieć świat” wyd. Nowa Era
Autorzy: E. Nowosielska, U. Szydłowska

Geografia
Klasa I
„Oblicza geografii” – zakres podstawowy; wyd. Nowa Era
Autorzy: R. Uliszak, K. Biedermann
Program nauczania geografii w szkole ponadgimnazjalnej – zakres podstawowy; Ewa Maria Tuz; wyd. Nowa Era
 
 Chemia
Klasa I
„To jest chemia” – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy
Wyd. Nowa Era
Autorzy: R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod
Nr dopuszczenia MEN 438/2012

Biologia
Klasa I
„Biologia na czasie”- zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych,
wyd. Nowa Era, nr ewid. MEN450/2012
Autorzy: E. Bonar, W. Krzeszowiec- Jeleń, S. Czachorowski
Karty pracy ucznia – dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era,
Autor: Jacek Pawłowski

Matematyka
Klasa I
„Matematyka” Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych, część 1. Wyd. Nowa Era
Autorzy: Wojciech Babiański, Karolina Wej
Nr dopuszczenia MEN 573/1/2012
 
Klasa II
„Matematyka” Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych, część 2.
Wyd. Nowa Era
Autorzy: Wojciech Babiański, Karolina Wej
 
Klasa III 
kontynuacja
FIZYKA
Klasa I
„Świat fizyki” – zakres podstawowy, Wyd. ZAMKOR,  Autorzy: M. Fiałkowska
 
 
Historia
Klasa I i II
Historia. Wiek XX. Podręcznik szkoły ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy, D.Stola, PWN
 
Język niemiecki
Klasa I
Uczniowie początkujący: Podręcznik zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu zaawansowania
Uczniowie kontynuujący naukę: Podręcznik zostanie podany we wrześniu, po ustaleniu poziomu zaawansowania
 
Język angielski
Klasa I
"Matura upload" 1,V.Evans, J.Dooley, wyd. Express Publishing
        
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego